animacja malarska/ painting animation

Transformacja jednego obrazu van Gogha w drugi, którą wykonałem podczas szkolenia przygotowawczego do pracy przy filmie Twój Vincent.

Transformation from one van Gogh’s painting into another which I made during the preparatory training to work on the film Loving Vincent.

***

Starry starry night…

Pośród wielu animacji, które wykonałem do filmu, ta jest wyjątkowa pod wieloma względami. Przypadł mi w udziale zaszczyt wykonania fragmentu sceny otwierającej film, opartej na jednym z najsłynniejszych obrazów Vincenta van Gogha. Jednak praca przy nim nie była łatwa, z uwagi na ruchomą kamerę, co w przypadku animacji poklatkowej wiązało się z malowaniem każdej klatki jako oddzielnego obrazu. Choćiaż może to brzmieć conajmniej dziwnie, to namalowanie tego 11-sekundowego ujęcia zajęło mi prawie pół roku.

Among the many animations I’ve made for the film, this one is unique in many ways. I had the honor of painting a peace of the opening movie scene, based on one of the most famous Vincent van Gogh’s paintings. However, working on this was not easy, due to the camera movement, which in the case of stop motion animation was associated with painting each frame as a separate image. Although it may sound at least strange, it took me almost half a year to paint this 11-seconds long shot.

***